+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

PRAC препорачува суспензија на одобрението за ставање во промет на лековите кои содржат хидроксипрогестерон капроат 24.06.2024

PRAC препорачува мерки на претпазливост поврзани со потенцијалниот ризик од невроразвојни нарушувања кај деца чии татковци користат лекови кои содржат валпроат 31.01.2024

PRAC препорачува мерки за минимизирање на ризикот од сериозни несакани дејства од употреба на лекови кои содржат псеудоефедрин 17.01.2024

PRAC препорачува нови мерки за да се избегне експозиција на топирамат во бременоста 04.10.2023

Потсетник за ограничена употреба на флуорокинолонски антибиотици поради долготрајни, онеспособувачки и потенцијално иреверзибилни несакани дејства 30.05.2023

ЕМА препорачува повлекување на лековите кои содржат фолкодин од пазарот на ЕУ 19.12.2022

ЕМА ги потврди мерките за минимизирање на ризик од сериозни несакани дејства со инхибиторите на Јанус киназа во третманот на хронични воспалителни болести 30.11.2022

Известување за привремено укинување на одобрението за ставање во промет на лекови кои содржат хидроксиетил-скроб 16.08.2022


Informatë e re për prodhimin –Pjesë nga PRAC sinjal rekomandime të miratuara në mbledhjen e mbajtur nga 14 - 17 maj 2018 - shpallur më 5.7.2018


Informatë e re për prodhimin – Pjesë nga PRAC sinjal rekomandime të miratuara në mbledhjen e mbajtur nga 9 - 12 prill 2018 - shpallur më 5.7.2018


Informatë e re për prodhimin – Pjesë nga PRAC sinjal rekomandime të miratuara në mbledhjen e mbajtur nga 5 - 8 mars 2018 - shpallur më 2.5.2018


Informatë e re për prodhimin – Pjesë nga PRAC sinjal rekomandime të miratuara në mbledhjen e mbajtur nga 5 - 8 shkurt 2018 - shpallur më 2.5.2018


Informatë e re për prodhimin – Pjesë nga PRAC sinjal rekomandime të miratuara në mbledhjen e mbajtur nga 8 - 11 janar 2018 - shpallur më 2.5.2018


Letër drejtuar punonjësve shëndetësorë me rekomandim të PRAC (EMA) për pezullimin e përdorimit të serumeve që përmbajnë hidroksietilniseshte (XEC) – shpallur më 2.5.2018


Tretje Gentamicin për injektim (10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml, 60mg/ml dhe 80mg/ml) – rrezik për paraqitjen e reaksioneve të padëshiruara nga seri të veçanta të barit të kontaminuar me histamin – shpallur më 1.2.2018