+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

PRAC препорачува мерки на претпазливост поврзани со потенцијалниот ризик од невроразвојни нарушувања кај деца чии татковци користат лекови кои содржат валпроат 31.01.2024

PRAC препорачува мерки за минимизирање на ризикот од сериозни несакани дејства од употреба на лекови кои содржат псеудоефедрин 17.01.2024

PRAC препорачува нови мерки за да се избегне експозиција на топирамат во бременоста 04.10.2023

Потсетник за ограничена употреба на флуорокинолонски антибиотици поради долготрајни, онеспособувачки и потенцијално иреверзибилни несакани дејства 30.05.2023

ЕМА препорачува повлекување на лековите кои содржат фолкодин од пазарот на ЕУ 19.12.2022

ЕМА ги потврди мерките за минимизирање на ризик од сериозни несакани дејства со инхибиторите на Јанус киназа во третманот на хронични воспалителни болести 30.11.2022

Известување за привремено укинување на одобрението за ставање во промет на лекови кои содржат хидроксиетил-скроб 16.08.2022


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 14 – 17 Мај 2018 година – објавено на 05.07.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 09 – 12 Април 2018 година – објавено на 05.07.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 05 – 08 Март 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 05 – 08 Февруари 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 08 – 11 Јануари 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Писмо до здравствените работници по препорака на PRAC (ЕМА) за суспензија на примената на растворите за инфузија кои содржат хидроксиетил скроб (ХЕС) – објавено на 02.05.2018 година


Гентамицин раствор за инјектирање (10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml, 60mg/ml и 80mg/ml) – ризик за појава на несакани реакции од поединечни серии на лекот контаминирани со хистамин – објавено на 01.02.2018 година