+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Известување за привремено укинување на одобрението за ставање во промет на лекови кои содржат хидроксиетил-скроб 16.08.2022


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 14 – 17 Мај 2018 година – објавено на 05.07.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 09 – 12 Април 2018 година – објавено на 05.07.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 05 – 08 Март 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 05 – 08 Февруари 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки усвоени на состанокот 08 – 11 Јануари 2018 година – објавено на 02.05.2018 година


Писмо до здравствените работници по препорака на PRAC (ЕМА) за суспензија на примената на растворите за инфузија кои содржат хидроксиетил скроб (ХЕС) – објавено на 02.05.2018 година


Гентамицин раствор за инјектирање (10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml, 60mg/ml и 80mg/ml) – ризик за појава на несакани реакции од поединечни серии на лекот контаминирани со хистамин – објавено на 01.02.2018 година