+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Mbyllje të projektit Tuinning

Në lidhje me Projektin Tuinning të MALMED-it me titull “Harmonizimi i legjislaturës nacionale për barna dhe pajisje mjekësore me atë të BE-së dhe përforcimi i kapaciteteve për zbatimin e të njëjtës”, më 12 mars në hapësirat e MALMED-it u mbajt mbledhje përmbyllëse me çka edhe zyrtarisht përfunduan të gjitha aktivitetet e parapara të projektit. Në mbledhje morën pjesë drejtoresha e MALMED-it, Mr. Farm. Visara Riza, lideri i projektit nga Lituania, Z. Gitis Androlionis, liderja e projektit nga RMV-ja, Merjem Haxhihamza, ekipi i projektit të MALMED-it, një përfaqësues nga delegacioni i BE-së dhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë.

Projekti Tuinning i MALMED-it - Takimi i fundit i trupit bashkërendues

Më 11 mars në hapësirat e Delegacionit Europian në RMV u mbajt takimi i fundit i Trupit bashkërendues të Projektit Tuinning të MALMED-it në të cilin morën pjesë udhëheqësi i projektit nga Lituania, Z. Gitis Androlionis, drejtoresha e MALMED-it, Mr farm. Visara Riza, ...