+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

СО ТВИНИНГ-ПРОЕКТ ДО ВИСОКИТЕ СТАНДАРДИ НА ЕУ НА ПОЛЕТО НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Интервју со Фарм. спец. Мерјем Хаџихамза, проектен лидер од МАЛМЕД Елизабета Белазелкоска Фото: Маја Аргакијева Вие сте раководител на важен твининг-проект, кој МАЛМЕД го промовираше мината година. Можете ли да ни кажете нешто повеќе околу овој проект?  Секако, се...

Затворање на Твининг проектот

Во врска со Твининг проектот на МАЛМЕД под наслов ,,Усогласување на националното законодавство за лекови и медицински средства со таа на ЕУ и јакнење на капацитетите за нејзино имплементирање” на 12-ти Март во просториите на МАЛМЕД се одржа завршен состанок со што и...

Твининг проект на МАЛМЕД-Последен состанок на Координативното тело

На 11-ти Март во просториите на Европската Делегација за РСМ се одржа последниот состанок на Координативното тело на Твининг проектот на МАЛМЕД на кој учествуваа проектниот лидер од Литванија г-дин Гитис Андролионис, Директорот на МАЛМЕД М-р фарм  Висара Риза,...