+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Sot, në hapësitat e MALMED-it, përfaqësues nga Njësia e Farmakovigjilencës dhe Materiovigjilencës prezantuan njohuritë dhe përvojat nga vizita e tyre e punës në Agjencinë Kroate të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (HALMED) dhe edukimin e mbaruar rreth MedDRA-së.

Gjatë prezantimit ishin shkëmbyer përvoja të punës në njësinë e farmakovigjilencës dhe farmakoterapisë racionale si dhe njësisë së pajisjeve mjekësore në fushën e farmakovigjilencës dhe materiovigjilencës.

Gjithashtu ishte përcjellur metoda e kodimit dhe analizimit të të dhënave të sigurisë, si dhe u bisedua rreth rëndësisë së edukimit MedDRA e cili do të ndihmojë në krijimin e raporteve më cilësore.


Prezantim dhe panel diskutim me temë “Vizitë pune e Agjencisë për barna dhe pajisje mjekësore të Republikës së Kroacisë (HALMED) dhe pjesëmarrja në trajnimin MedDRA për kodifikimin dhe analizën e të dhënave të sigurisë”

Sot, në hapësitat e MALMED-it, përfaqësues nga Njësia e Farmakovigjilencës dhe Materiovigjilencës prezantuan njohuritë dhe përvojat nga vizita e tyre e punës në Agjencinë Kroate të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (HALMED) dhe edukimin e mbaruar rreth MedDRA-së.

Gjatë prezantimit ishin shkëmbyer përvoja të punës në njësinë e farmakovigjilencës dhe farmakoterapisë racionale si dhe njësisë së pajisjeve mjekësore në fushën e farmakovigjilencës dhe materiovigjilencës.

Gjithashtu ishte përcjellur metoda e kodimit dhe analizimit të të dhënave të sigurisë, si dhe u bisedua rreth rëndësisë së edukimit MedDRA e cili do të ndihmojë në krijimin e raporteve më cilësore.