+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Организација 2

На  чело на Агенцијата за лекови и медицински средства-МАЛМЕД стои DREJTORI , i cili është përgjegjës për punën e tij dhe të njejtën e përfaqëson dhe e koordinon funksionimin e njësive organizative të tij.
Struktura organizative e Agjencisë është si më poshtë:

 1. Zëvendësdrejtori
 2. Njësia e Revizionit të Brendshëm
 3. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
 4. Njësia e Çështjeve Financiare
 5. Sektori i Informacioneve të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
  • Njësia e Farmakovigjencës dhe Materiovigjilencës
  • Njësia e Opinioneve Farmakoekonomike dhe Farmakoepidemiologjike
 6. Sektori i Vlerësimit të Dokumentacionit për Vendosjen e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në Qarkullim
  • Njësia e Barnave Humane
  • Njësia e Pajisjeve Mjekësore
 7. Sektori i Çështjeve Juridike dhe Punëve të Përgjithshme, Mbështetje Informatike dhe Punë Tekniko – Administrative
  • Njësia e Çështjeve Juridike dhe të Përgjithshme si dhe Punët Tekniko-Administrative
  • Njësia për Mbështetje Informatike
 8. Sektori për Mbikqyrjen e Inspektimit
  • Sektori për Mbikqyrjen e Inspektimit në Fushën e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
  • Njësia për Licencimin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Список на вработени во Aгенција за лекови и медицински средства