+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Të nderuar!

Ве известуваме дека техничкиот проблем во користењето на EXIM е отстранет и системот е во редовна функција од 31.10.2019 година од 18:00 часот. Согласно Упатството за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM, објавено на www.exim.gov.mk, престанува да се применува алтернативната хартиена процедура.

Me respekt,

Царинска Управа

 

Известување за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM.pdf