+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page
Të nderuar!
Në lidhje me revizionin e çmimeve të barnave deri më 15 tetor të vitit 2016, ndërsa në pajtueshmëri me metodologjinë e mënyrës së formimit të çmimeve të barnave, Ministria e Shëndetësisë ju njofton se prej nesër 1.11.2016 fillojnë të vlejnë çmimet e reja për barnat origjinatore dhe inovative të dhëna në shtojcën e dokumentit.