+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Dokumente për raportet vjetore

 

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2022 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2022 година, објавено на 20.12.2022

Годишен план за спречување на корупцијата во Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2021 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јули-декември 2020 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2020 година

Plani strategjik i Agjencisë së Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për periudhën e viteve 2018 – 2020

Llogaritja për shpenzimet e zyrtarëve publik në periudhën e vitit 1.12.2017 deri më 30.5.2018.

Завршни сметки за 2021 година:

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787

Завршни сметки за 2020 година:

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787

Llogaritë përfundimtare për vitin 2019

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787

Llogaritë përfundimtare për vitin 2018

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787

Llogaritë përfundimtare për vitin 2017

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787

Llogaritë përfundimtare për vitin 2016

Llogaria përfundimtare-603

Llogaria përfundimtare-631

Llogaria përfundimtare-787