+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Uppsala Monitoring Centre (UMC) – bazën e të dhënave elektronike globale për efektet anësore të barnave të Organizatës Botërore Shëndetësore me qendër në Suedi. Të gjitha aplikimet e paraqitura në MALMED përpunohen dhe përcillen tek UMC dhe bëhen pjesë e dokumentacionit për sigurinë e barnave, mbi bazën e të cilave lëshohen mosmarrëveshje për përdorimin e tij të sigurtë në lidhje me dozimin e duhur, kundërindikacionet, paralajmërimet special, bashkëveprimet me barna të tjera, si dhe masat për minimizimin e shfaqjes së reaksioneve të padëshiruara.

Për të hyrë në ueb-faqen në bazën elektronike globale të të dhënave për efektet anësore, klikoni në lidhjen e mëposhtme: Uppsala Monitoring Centre