+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

ИНТЕГРИРАН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ

Агенцијата за лекови и медицински средства во 2018 година воведе нов интегриран информатички систем, со цел унапредување на своите процеси за поефикасно и побрзо спроведување на постапките кои се во нејзина надлежност.

ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ

 

Хуман лек

 

 1. KËRKESË PËR MARRJE TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT NË QARKULLIM

2. KËRKESË PËR BARTJE TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT NË QARKULLIM

3. KËRKESË PËR PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT

4. KËRKESË PËR PËRTËRITJE TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT NË QARKULLIM

5. KËRKESË PËR PËRTËRITJE TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT NË QARKULLIM ME PLOTËSIM TË DOKUMENTACIONIT

6. KËRSESË PËR NDRYSHIM TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT NË QARKULLIM

7. UDHËZUES I DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM GJATË PARASHTRIMIT TË KËRKESËS TE ARKIVA E MALMED-it

 

Хомеопатски лек

 

1. KËRKESË PËR MARRJE TË LEJES SË LËSHIM TË BARIT HOMEOPATIK NË QARKULLIM

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

2. KËRKESË PËR PËRTËRITJE TË LEJES SË LËSHIM TË BARIT HOMEOPATIK NË QARKULLIM

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

3. KËRKESË PËR NDRYSHIM TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT HOMEOPATIK NË QARKULLIM

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

4. KËRKESË PËR NDËRPRERJE TË LEJES SË LËSHIMIT TË BARIT HOMEOPATIK NË QARKULLIM

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

5. UDHËZUES I DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM GJATË PARASHTRIMIT TË KËRKESËS TE ARKIVI I MALMED-it