+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

ИНТЕГРИРАН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ

Агенцијата за лекови и медицински средства во 2018 година воведе нов интегриран информатички систем, со цел унапредување на своите процеси за поефикасно и побрзо спроведување на постапките кои се во нејзина надлежност.

ПРИСТАП ДО СИСТЕМОТ

 

Хуман лек

 

 1. БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

2. БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

3. БАРАЊЕ ЗА НАДГРАДУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

5. БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ СО НАДГРАДБА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

6. БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

7. УПАТСТВО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ДО АРХИВАТА НА МАЛМЕД

 

Хомеопатски лек

 

1. БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

2. БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

3. БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

4. БАРАЊЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

  • ШАБЛОН НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БАРАЊЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕК ВО ПРОМЕТ

5. УПАТСТВО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ДО АРХИВАТА НА МАЛМЕД