+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Mbledhja e parë e grupit të punës për farmakovigjilencë

Më 9.11.2017 në hapësirat e Agjencisë së Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore të Republikës së Maqedonisë (MALMED), u mbajt mbledhja e parë e grupit të punës që ka për qëllim të ndërmarrë aktivitete për ngritjen e vetëdijes së nëpunësve shëndetësorë, për të paraqitur efektet e padëshiruara nga përdorimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore.

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 15/2016- për punësimin e 15 nëpunësve shtetërorë nga Grupi I, nëngrupi I në “Agjencinë e Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore”

Të nderuar! Agjencia e Barnave dhe e Pajisjeve Mjekësore ka publikuar shpallje publike për punësimin në kohë të papërcaktuar të 15 nëpunësve shtetërorë në Agjencinë e Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore. Shpallja publike është bërë në gazetat ditore: “Nova Makedonija”, “Dnevnik”, dhe “Koha”. ..