+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Fakulteti i farmacisë-UKM në Shkup në bashkëpunim me AGJENCINË E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE kohët e fundit nisi projektin me titull “ROLI DHE AKTIVITETET E FARMACISTËVE NË BARNATORE GJATË KOHËS SË PANDEMISË TË COVID 19”, Aktivitete në lidhje me projektin tashmë të filluar dhe të përgatitur dhe shpërndarë dy pyetësorë

Ju lutemi të ndani kohë për të plotësuar pyetësorët, dhe atë:

Pyetësori i parë është individuale dhe mundet ta plotësoj secili farmacist që dëshiron të kontribuojë në shqyrtimin e problemeve që ndikojnë tek farmacistët në përgjigje të pandemisë së KOVID-19, si reagojnë farmacistët dhe organet profesionale ndaj pandemisë dhe çfarë mbështetjeje ata mendojnë se do të ishte e dobishme

https://www.surveymonkey.com/r/S5QL99D

Pyetësori tjetër  eshtë destinuar për barnatoret me qëllim për të perceptuar rolin dhe aktivitetet e farmacistëve në barnatore në R.e Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës pandemisë COVID -19

https://www.surveymonkey.com/r/NJDFFGK

Ju falemnderit paraprakisht!