+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Фармацевтскиот факултет-УКИМ Скопје во соработка со АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА неодамна го почнаа проектот под наслов „УЛОГАТА И АКТИВНОСТИТЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ ВО АПТЕКА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈАТА НА COVID 19“. Активности во врска со проектот се веќе започнати и изготвени се и дисеминирани два прашалника.

Ве замолуваме да одвоите време за пополнување на прашалниците, и тоа:

Првиот прашалник е индивидуален и може да го пополни секој фармацевт  кој би сакал да допринесе во cогледување на проблемите кои влијаат на фармацевтите при одговорот на пандемијата на КОВИД-19, како фармацевтите и професионалните тела реагираат на пандемијата и каква поддршка сметаат дека би била корисна

https://www.surveymonkey.com/r/S5QL99D

Другиот прашалник  е наменет за аптеките со цел да се согледаат улогата и активностите на фармацевтите во аптеките во Р.С. Македонија во периодот на COVID-19 пандемија.

https://www.surveymonkey.com/r/NJDFFGK

Однапред благодариме!