+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Si pjesë e Instrumentit për Ndihmën e Para-Anëtarësimit (IPA), prej 12 deri në 14 Prill Agjencia Europiane e Barnave (EMA) mbajti një trajnim të avancuar virtual tre-ditor për Agjencitë e Barnave. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të Agjencive të barnave nga rajoni dhe më gjerë.

Temat e prezantuara ishin si vijon:

Vlerësimi i dosjes per produkt të ri - raporti i rastit

Vlerësimi i dosjes për barnat gjenerike dhe bio-të ngjashme - raporti i rastit

Vaksinat KOVID -19: autorizimi, përdorimi dhe vigjilenca

Lufta kundër rezistencës antimikrobike dhe

Kryerja e inspektimit të praktikës së mirë klinike dhe praktikës së mirë në farmakovigjilencë - raporti i rastit

Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për punonjësit e MALMED-it për të forcuar kapacitetet në segmentet kryesore të punës së tyre..