+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Фармацевтите се значен сегмент во здравствениот систем одговорни за осигурување на правата на пациентите, давање на вистинскиот лек во вистинската доза како и индивидуална посветеност на секој пациент.

Агенцијата за лекови и медицински средства го одбележува Светскиот ден на фармацевтите со голема посветеност на фарамацевтската фела со цел обезбедување и спроведување на основните вредности на одговорност и професионалност.

Честит Светскиот Ден на Фармацевтите