+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Во организација на Европската Комисија, Агенцијата за лекови и медицински средства како и  Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факулет, УКИМ  на 25 и 26 октомври 2018 година во хотел Арка, во Скопје се одржа дводневна TAIEX работилница на тема: ,,Имплементација  на мерките на Европската легислатива  за фалсификуваните лекови”.

Настанот го отвори директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства Доц. Др. Ќахил Ибраими.

Учествуваа претставници од : Агенција за лекови и медицински средства,  Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факулет,  УКИМ, Царинска управа на Р. Македонија, Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда и Лабораторијата за контрола на квалитет на лекови при Институтот за јавно здравје.

Целта на работилницата беше:

– споделување на  искуствата и знаењата во врска со имплементацијата на новото законодавство на ЕУ за фалсификувани лекови и системите за следење на лековите;

– промовирање на  знаењето и користењето на MEDICRIME Конвенцијата преку практични мерки за спречување на фалсификување на лековите;

– споделување на искуствата за изготвување докази за судските процеси поврзани со случаи на фалсификувани лекови;

– развивање на дискусија  за предизвиците и спроведувањето на најсовремените аналитички пристапи за откривање на фалсификувани лекови;

– споделување на  искуствата со другите земји за конкретните законски аспекти.

Како предавачи учествуваа експерти од Европската унија како и од нашата земја со што цениме дека е направен значителен придонес во унапредување на занењата за проблематиката на фалсификуваните лекови за сите присутни на настанот.