+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

MALMED-i si trup rregullator përgjegjës për sigurimin e barnave cilësore dhe të sigurta dhe të pajisjeve mjekësore në territorin e Republikë së Maqedonisë së Veriut, me kujdes ndjek gjendjen në nivel vendor dhe botëror në lidhje me pandeminë COVID 19, në veçanti i ndjek paralajmërimet në lidhje me barnat dhe pajisjet mjekësore të cilat vijnë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë me qëllim parandalimin e paraqitjes së prodhimeve nën standard/ të falsifikuara në vendin tonë.

Për më shumë informacione në lidhje me paralajmërimet e OBSH-së klikoni këtu