+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Gjatë ditës së sotme, drejtoresha Mr. Pharm. Visara Riza me një ekip të stafit të MALMED-it u takua me përfaqësues nga kompania Alkaloid, gjegjësisht Mr. Pharm. Nada Popstefanova dhe Mr. Pharm. Vladimir Indov. Në takim u diskutua për inspektimin e GMP-së e cila në kuadër të Projektit Twinning, inspektorë nga MALMED së bashku me ekspertë të Agjencisë së Lituanisë të barnave, e realizuan në hapësirat e kompanisë Alkaloid. Gjithashtu u bisedua për mundësinë e bashkëpunimit të mëtutjeshëm në kuadër të praktikës së mire dhe rregullativës në lëminë e barnave.

Në këtë takim MALMED-it iu dhurua Farmakopeja e fundit Britanike 2020.

Me këtë rast, Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e sinqertë, kompanisë Alkaloid AD i dhuroi një plaketë.


MALMED me Farmakope të re Britanike

Gjatë ditës së sotme, drejtoresha Mr. Pharm. Visara Riza me një ekip të stafit të MALMED-it u takua me përfaqësues nga kompania Alkaloid, gjegjësisht Mr. Pharm. Nada Popstefanova dhe Mr. Pharm. Vladimir Indov. Në takim u diskutua për inspektimin e GMP-së e cila në kuadër të Projektit Twinning, inspektorë nga MALMED së bashku me ekspertë të Agjencisë së Lituanisë të barnave, e realizuan në hapësirat e kompanisë Alkaloid. Gjithashtu u bisedua për mundësinë e bashkëpunimit të mëtutjeshëm në kuadër të praktikës së mire dhe rregullativës në lëminë e barnave.

Në këtë takim MALMED-it iu dhurua Farmakopeja e fundit Britanike 2020.

Me këtë rast, Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e sinqertë, kompanisë Alkaloid AD i dhuroi një plaketë.