+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Formularë për barnat humane

FORMULARË TË BARNAVE:

 1. Kërkesë për marrje të lejes së lëshimit të barit në qarkullim – Formulari 1 “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 203/15
 2. Kërkesë për përtëritje të lejes së lëshimit të barit në qarkullim – Formulari 2
 3. Kërkesë për bartje të lejes së lëshimit të barit në qarkullim – Formulari 3
 4. Kërkesë/Lajmërim për variacion – Shtojca nr. 1 “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 42/18
 5. Kërkesë për përditësim të dokumentacionit të barit që ka leje të lëshimit në qarkullim – Formulari 5
 6. Kërkesë për marrje të lejes së importit paralel të barnave – Formulari PU 1
 7. Kërkesë për miratim të ndryshimit të lejes së importit paralel të barnave – Formulari PU 2 “Gazeta Zyrtare e RM-së”, nr. 33/12
 8. Kërkesë për dhënie të vendimit për miratim të regjistrimit të barit homeopatik në regjistër – Shtojcë nr. 1
 9. Kërkesë për dhënie të vendimit për miratim të ndryshim të regjistrimit të barit homeopatik në regjistër – Shtojcë nr. 2
 10. Kërkesë për dhënie të vendimit për përtëritje të regjistrimit të barit homeopatik në regjistër – Shtojcë nr. 3
 11. Kërkesë për fshirje të barit homeopatik nga regjistri – Shtojcë nr. 4
 12. Kërkesë për regjistrim të barit tradicional bimor (bari –tb) – Formulari 1
 13. Formular i parashtrimit të kërkesës për marrje të lejes për prodhim të barnave – Formulari 1
 14. Dokumentacion i nevojshëm për marrje të lejes për shitblerje me pakicë të barnave që shiten pa recetë
 15. Kërkesa për kryerjen e veprimtarisë-tregtisë me shumicë me barna dhe / ose mjekësore
 16. Udhëzues për grosist
 17. Барање-образец за  контрола на квалитетот на прва произведена/увезена серија на лек по добивање одобрение за ставање во промет

FORMULARË TË ANALIZAVE KLINIKE:

 1. Kërkesë për miratimin e studimeve klinike të barnave - njoftim për studime klinike-Shtojca 1 "Gazeta Zyrtare e RM", nr. 29/09
 2. Kërkesa për miratimin e ndryshimeve dhe plotësimin e protokollit - miratimin për studimet klinike-Shtojca 2 "Gazeta Zyrtare e RM", nr. 29/09