+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Стручно мислење

Носителот на дозвола поднесува барање за издавање на стручно мислење на пропишан образец  – Барање за издавање на стручни мислења за прашања од надлежност на Агенцијата за лекови и медицински средства. По извршената уплата, стручни лица вршат проценка и подготовка на стручно мислење согласно барањето.