+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Regjistri i Pajisjeve Mjekësore

Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore mban Regjistër për regjistrimin e pajisjeve mjekësore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të cilën është lëshuar autorizimi i duhur për vënien në qarkullim të barnave në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Пристап до интегрираниот информациски систем на Агенцијата за лекови и медицински средства (и до новиот модул за медицински средства)

Regjistri i Pajisjeve Mjekësore, mund ta shikoni këtu:

Tabelën me pajisje mjekësore mund ta shikoni këtu: