+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Qarkullimi dhe konsumi i barnave

Me përditësimin e Sistemit Ekzistues IT, Agjencia në përputhje me Ligjin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore do të fillojë me monitorimin e barnave dhe grumbullimin e të dhënave për lëshimin vjetor të barnave në barnatore dhe Tregtitë në shumicë dhe shtëpitë shëndetësore si dhe duke analizuar me situatatë përdorimit racional të barnave, trendet dhe incidencat e konsumit të barnave të caktuara sipas grupeve terapeutike, gjenerike, emri i markës ose çmimi i barnave.

Ndjekja e konsumit të barnave mundëson të dhëna më të besueshme për kursimet e tyre në nivel vjetor, numrin e pacientëve nga një zonë e veçantë terapeutike, planifikim më efikas të furnizimit me barna për të gjitha fushat indikative.