+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Kontrolli i cilësisë

Ekzaminimi dhe kontrolli i barnave dhe pajisjeve mjekësore kryhet në dy laboratorë të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut të autorizuar nga ana e Drejtorit të MALMED –it edhe atë:
1) Laboratoria për kontrollin e barnave pranë Institutit të Shëndetit Publik në Shkup, e cila është akredituar në ISO 17025 dhe
2) Qendra për testimin dhe kontrollën e barnave pranë fakultetit të Farmacisë në Shkup, i cili pavarësisht që ka prezantuar sistemin e cilësisë 17025 dhe është anëtar i rrjetit evropian OMCL.