+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Furnizime Publike

Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në përputhje me planin e saj vjetor kryen furnizime publike të mallrave dhe shërbimeve në përputhje me Ligjin për Furnizime Publike.

Në përputhje me Ligjin e Furnizimit Publik, të gjitha procedurat e Furnizimit Publik të cilat po i zbaton Agjencia, janë botuar në Sistemin Elektronik të Furnizimit Publik, janë në dispozicion në këtë adresë: https://e-nabavki.gov.mk

План за јавни набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2021 година

План за јавни набавки за 2020 година

Plani i Furnizimit Publik për vitin 2019

Plani i Furnizimit Publik për vitin 2018

Plani i Furnizimit Publik për vitin 2017

Plani i Furnizimit Publik për vitin 2016

 

Sistemi Elektronik i Furnizimit Publik (SEFP)

Kontratat e arritura në Sistemin Elektronik të Furnizimit Publik (SEFP)

Shpallje të publikuara në Sistemin Elektronik të Furnizimit Publik (SEFP

Kontratat e arritura në Sistemin Elektronik të Furnizimit Publik (SEFP)

Njoftime për kontratat e arritura në Sistemin Elektronik të Furnizimit Publik (SEFP)