+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Studime klinike

Sipas nenit 5 të Ligjit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në kompetencat e Agjencisë, kjo përfshin lëshimin e miratimeve dhe/ose njoftimet studimet klinike të barnave, mbajtjen e një regjistri për studimet klinike për dhënien e miratimeve, dhe/ose njoftime për studimet klinike të pajisjeve mjekësore, kryerja e analizës dhe vlerësimi i sigurisë dhe efektet anësore ndaj të anketuarve në studimet klinike dhe kryerja e mbikqyerjes së inspektimit ndaj studimeve klinike, efektet anësore dhe mosfunksionimi i barnave. Në Agjenci është formuar Komisioni për studimet klinike të barnave dhe pajisjeve mjekësore e cila përfaqëson profesionizëm të përhershëm – komisioni këshillëdhënës, Komisionet profesionalisht janë të pavarura dhe autonome brenda fushëveprimit të tyre të punës dhe punojnë në bazë të rregullave të procedurës për punën e tyre.
Në Agjenci është formuar Komisioni i Studimeve Klinike të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore që e përfaqësojnë profesionist të përhershëm – Komisioni Këshillëdhënës. Komisionet profesionalisht janë të pavarura dhe autonome brenda fushëveprimit të saj të punës dhe punojnë në bazë të Rregullores për punën e tyre.