+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Marrëveshjet për bashkëpunim

Në pajtim me nenin 6 të Ligjit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Drejtori i Agjencisë, në bazë të kritereve të nenit 50 të ligjit, autorizon laboratorët e akredituar të kryejnë testime analitike dhe kontroll të cilësisë së barnave. Po arrihet marrëveshje me dy laboratorët e akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut:

Laboratori i kontrollit të barnave në Institutin e Shëndetit Publik në Shkup, i akredituar nga ISO 17025 dhe
Qendra për testimin dhe kontrollin e barnave në Fakultetin e Farmacisë në Shkup, e cila pavarësisht se ka vendosur sistemin e cilësisë 17025 dhe është anëtare e rrjetit evropian OMCL.