+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Prodhime kufitare - të kufizuara (Sipas Ligjit të Barnave në RMV-së)

Prodhime kufitare janë secila substancë ose kombinim i substancave që munden të ndihmojnë në trajtimin ose preventivën e sëmundjeve ose secila substancë ose kombinim i substancave që sipas nevojës tek njerëzit mund të ndihmojnë në ripërtrirjen, korrigjimin ose modifikimin e funksioneve fiziologjike.
Drejtori i Agjencisë i përshkruan kushtet e afërta për prodhimin kufitar, mënyrën e autorizimit, dokumentacioni i nevojshëm dhe kostoja e shpenzimeve.

Rregullore

    1. Rregullore për kushtet më të përafërta për produktin kufitar, mënyrën e aprovimit dhe dokumentacioni i nevojshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr 203/15)
    2. Rregullore për kategorizimin e e barnave që shiten pa recetë ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 134/15)

Formularë:

  1. Барање за класификација на производ
  2. Kërkesa për autorizimin e produktit kufitar
  3. Потребни документи аз класификација на производи