+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

ВИРТУЕЛНА СТУДИСКА ПОСЕТА НА ВРАБОТЕНИ ОД МАЛМЕД ВО ШВАЈЦАРСКАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ ПОДДРЖАНА ОД СЗО

Светската здравствена организација (СЗО) игра клучна улога во поддршката на земјите во зајакнувањето на нивните регулаторни системи и промовирање на правичен пристап до квалитетни, безбедни, ефикасни и достапни лекови и други здравствени технологии . Во таа насока под...