+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Регистри

Агенцијата за лекови и медицински средства води регистар на сите регистрирани лекови на територијата на Република Македонија за кои е издадено соодветно одобрение за ставање на лек во промет во Република Македонија.

Регистарот на лекови може да го погледнете тука.

 

Гранични производи:

Регистар на издадени гранилни производи за 2023 година

Регистар на издадени гранични производи за 2022 година

Регистар на издадени гранични производи за 2021 година

Регистар на издадени гранични производи за 2020 година

Регистар на издадени гранични производи за 2019 година

Регистар на издадени гранични производи за 2018 година

 

Клинички испитувања:

Регистар на клинички испитувања за 2021 година

Регистар на клинички испитувања за 2020 година