СО ТВИНИНГ-ПРОЕКТ ДО ВИСОКИТЕ СТАНДАРДИ НА ЕУ НА ПОЛЕТО НА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Интервју со Фарм. спец. Мерјем Хаџихамза, проектен лидер од МАЛМЕД Елизабета Белазелкоска Фото: Маја Аргакијева   Вие сте раководител на важен твининг-проект, кој ...

Твининг проект на МАЛМЕД-Последен состанок на Координативното тело

На 11-ти Март во просториите на Европската Делегација за РСМ се одржа последниот состанок на Координативното тело на Твининг проектот на МАЛМЕД на кој учествуваа ...