УЛОГАТА И АКТИВНОСТИТЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ ВО АПТЕКА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈАТА НА COVID 19

Фармацевтскиот факултет-УКИМ Скопје во соработка со АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА неодамна го почнаа проектот под наслов „УЛОГАТА И АКТИВНОСТИТЕ НА ...