+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2019 година  Измена и дополна на Планот за јавни набавки за...

Работно време на писарницата на МАЛМЕД

Почитувани, Ве известуваме дека во писарницата (архивата) на Агенцијата за лекови и медицински средства поднесувањето на документацијата ќе се врши од понеделник до петок од 08:00 до 15:00 часот.   Со почит, Агенција за лекови и медицински...

Презентација и панел дискусија на тема „Работна посета на Агенцијата за лекови и медицински средства на Р. Хрватска (ХАЛМЕД) и учество на MedDRA тренинг едукација за кодирање и анализа на безбедносни податоци“

Денес, во просториите на МАЛМЕД претставници од одделението за фармаковигиланца и материовигиланца одржаа презентација во врска со нивната работна посета на Хрватската Агенција за лекови и медицински средства (ХАЛМЕД) и спроведената MedDRA едукација. Во презентацијата...

Управување со ризик

Едукативните материјали се изготвуваат со цел минимизирање на ризикот асоциран со примена на одредени лекови  и обезбедување на нивна ефиксна и безбедна примена. Збирниот извештај за особините на лекот, упатството за употреба на лекот и текстот кој се наоѓа на...

Безбедносни мерки

Известување за безбедносна информација за лекови кои содржат метформин како активна супстанција    – објавено на 11.12.2019 Известување за безбедносна информација за лекот Flavamed – објавено на 15.11.2019 Дополнување на известувањето за безбедносна информација за...