СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА-MedSafetyWeek

  Датум: 25 Ноември 2019 Контакт: Агенција за лекови и медицински средства (info@malmed.gov.mk)   Употреба на повеќе лекови истовремено? Поддржете ја кампањата на Агенцијата з...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРИМЕНА НА ХАРТИЕНA ПОСТАПКА ВО EXIM

Почитувани, Ве информираме дека сe надминати сите проблеми во функционирањето на EXIM системот и истиот е повторно во примена, а со тоа престанува и примената на хар...

Известување за ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM

Почитувани, Ве известуваме дека EXIM системот и покрај тоа што е достапен има проблем во делот на потпишувањето. Во моментов Царинската управа работи на надминувањ...

Известување за ПРЕКИН НА ПРИМЕНА на хартиени документи поради технички проблеми поврзани со EXIM

Почитувани, Ве известуваме дека техничкиот проблем во користењето на EXIM е отстранет и системот е во редовна функција од 31.10.2019 година од 18:00 часот. Согласно Упатст...