ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕКСИМ СИСТЕМ – ПРИМЕНА НА ХАРТИЕНА ПОСТАПКА

Почитувани,   Заради не функционирање на системот за електронско поднесување на дозволи за увоз извоз, а со оглед на спецификата на производите кои се во надлежно...

НОВИТЕ ОРАЛНИ АНТИКОАГУЛАНТНИ ЛЕКОВИ И МОЖНОСТА ЗА НИВНА ПРИМЕНА

По повод Светскиот ден на тромбозата, Директорката на Агенција за лекови и медицински средства М-р фарм. Висара Риза заедно со тим на вработени од МАЛМЕД учествув...

МАЛМЕД организира вебинар за подигање на свеста на здравствените работници за пријавување на несакани реакции од лекови

Како дел од проектот за подигање на свеста на здравствените работници за пријавување на несакани реакции од лекови, Агенцијата за лекови и медицински средства ор...

Работен состанок на МАЛМЕД со претставници на Носители на одобренија за промет на големо со лекови во РСМ

Во рамките на Твининг проeктот на МАЛМЕД со Р. Литванија, на 02.10.2019 во просториите на МАЛМЕД се одржа работен состанок со претставници на Носителите на одобренија з...