Свечено отворање на Twinning Light проектот „Усогласување на законодавството за медицински производи со законодавството на ЕУ и унапредување на капацитетите за негово спроведување”

           На 13.09.2019 година, во Скопје, Република Северна Македонија ќе се одржи свеченото отворање на Twinning Light проектот, финансиран од ЕУ „Усогласување на законодав...