+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Документи за годишни извештаи

 

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2022 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2022 година, објавено на 20.12.2022

Годишен план за спречување на корупцијата во Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2021 година

Годишен план за работа на одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства при Агенцијата за лекови и медицински средства за 2021 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јули-декември 2020 година

Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор од областа на лековите и медицинските средства за периодот јануари-јуни 2020 година

Стратешки план на Агенцијата за лекови и медицински средства за период 2018-2020 година

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции за период од 01.12.2017 до 30.05.2018 година

Завршни сметки за 2021 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2020 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2019 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2018 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2017 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787

Завршни сметки за 2016 година:

Завршна сметка-603

Завршна сметка-631

Завршна сметка-787