Итно известување за безбедност на терен-Надградба на софтвер за програматори кои се користат за транскатетерски електорстимулаторски систем Micra  


AC Adapter на монитор HeartWare на Metronic Модели 1550, 1555  


Итно известување за безбедност на терен-Пејсмејкери Azure и Astra, пејсмејкери за терапија на сецева ресинхронизација (CRT-P)  


Надградба на софтвер на системи за перфузија Spectrum Medical Quantum дистрибуирани од Medtronic  


Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v1)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v2)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v3)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v4)  


Превентивна корективна мерка: Мобилна Оперативна Маса (OR-Table) MEERA  


Ажурирарно итно известување од полето на безбедноста Covidien Endo GIA зглобни влошки  

Итно известување од полето на безбедноста-Endo GIA хируршки уреди за спојување со полнење за употреба на само еден пациент, одностно Tri-Staple 2.0 интелигентните влошки и картиџи  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  

Итно известување за пациенти-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за пациенти-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-EnTrust и Escudo VR/DR/AT ICD (имплантибилни кардиовертер дефибрилатори)-Препораки за водење на пациентот  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-Мрежа за дистрибуција на софтвери и соодветни програматори  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-За подгрупа на двокморни пејсмејкери на Medtronic-Препораки за повлекување на производот и следење на пациентот  


Теренски безбедносни информации за Prismaflex сетови  

Теренски безбедносни информации за Prismaflex сетови  


Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 1  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 2  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 3  

Писмо со информации за корисникот-Корекција за медицински уред IntelliVue Information Center iX / Patient Information Center iX  


Итно-Известување за теренска безбедност FCA#131 Miller Ballon (model 830515F) и Fogarty Dilation (model 830705F)  


Итно-Известување за теренска безбедност-Свитканата педала на ножниот прекинувач може да предизвика прекин на флуороскопското снимање или експозиција во живо кај Philips MultiDiagnost-Eleva со рамен детектор и системите Allura Xper