+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Безбедносни информации за медицински средства

Nutricia Medical Devices b.v. – Итно известување за безбедносна корективна мерка: Ажурирање на информациите за безбедност и мерките на претпазливост  за медицинското средство пумпа за ентерална исхрана Nutricia Flocare Infinity II 23.09.2022

Thermo Fisher Scientific  Итно известување за безбедност на терен Систем Remel RapID NF 19.09.2022

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен: Најнови информации за заварување на пумпата на HeartWare системот за вентикурална помош (HVAD) 15.09.2022

Getinge – Итно известувње за безбедност на терен: (FSN) HLS Set 7050 & HLS Set 5050 Ризик за кој се информира со ова известување за безбедност на терен (FSN) 15.09.2022

DePuy Synthes – Итно известување за безбедност на терен: ATTUNE инструмент водич за мерење на големина и ротација 25.08.2022

Medtronic – Безбедносно известување: Затворач за батерија на инсулинска пумпа од серијата MiniMed 600 и 700. 16.08.2022

Abbot – Итно известување за безбедност на терен – Merlin Patient Care System (PCS) Softwere Model 3330 25.3.2 или порано Merlin 2 Patient Care System (PCS) Softwere Model MER3400 1.1.2. и Merlin.net MN 5000 v11.7Апликација за далечинско управување кога се користи со Accent/Anthem и Endurity/Assurity/Allure фамилија пејсмекери 16.08.2022

Becton Dickinson – Итно известување за безбеедност на терен – MDS–22-4339 BD Plastipak 50 ml Шприц со врз Luer-Lock 16.08.2022

Medtronic – Итно известување за безбеедност на терен: Самопроширувачки стент за периферни артерии EverFlex со систем за воведување Entrust 16.08.2022

Medtronic – Итно безбедносн известување на терен: Ажурирање на работата на батеријата за медицинското средство за вентрикуларна помош HeartWare (HVAD) 16.08.2022

Getinge – Известување за безбедносна мерка на терен: 656504: HLS/HIT сет – потенцијално оштетена стерилна бариера 16.08.2022

Biosense Webster, Inc. – Итно безбедносно известување: CARTO VIZGO 8.5 F двонасочен воведник за катетер 16.08.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: Затворач за батерија на инсулинска пумпа од серијата MiniMed 600 и 700 01.08.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: Прецизни катетери за хронично хемодијализа Palindrome
Катетери за хронична хемодијализа Palindrome
Катетери за хронична хемодијализа од карботан Mahurkar 13.07.2022

Итно безбедносно известување: Baxter Healthcare Corporation – повлекување за производите Adsorba Hemoperfusion Cartridge 13.07.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: EEA Autosuture цикруларен степлер со DST Series технологија, 25 mm Броеви на модел – EEA25, EEAXL25, EEA2535, EEAXL2535 04.07.2022

Getinge – Известување за безбедносна мерка на терен: Копче за вклучување-исклучување MCC/22/004/IU на единицата за вшмукување на системите за анестезија Flow-c и Flow-e 20.06.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: Стандарден армиран ендотрахеален тубус за електромиографија Medtronic NIM и армиран ендотрахеален тубус за електромиографија (EMG) NIM CONTACT 20.06.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: Батерија за уредот за вентрикуларна помош HeartWere (HVAD) 20.06.2022

Medtronic – Итно безбедносно известување: Уред за вентрикуларна помош HeartWere (HVAD) 20.06.2022

B.Braun Melsungen AG- Итна безбедносна корективна мерка на терен 29.04.2022

Getinge – Итно известување за безбедност на терен:Покриен стент систем Atrium Advanta V12 27.04.2022

Getinge – Итно известување за безбедност на терен:Интра-аортни балон пумпи (IABP) Datascope Упатства за употреба, полнење, одржување и чување на батериите 27.04.2022

NASOCHECK comfort SARS-CoV-2 (брз тест за КОВИД-19) – Безбедносна информација за корективна мерка за постапување 01.04.2022


Getinge-Известување за безбедност на терен-Испарувачи Sevoflurane за системи за анестезија Flow Family, објавено на 24.03.2022


Medtronic-Безбедносно известување-Инсулинска пумпа од серијата MiniMed 600 и 700-Програмирање базална поставка, објавено на 22.03.2022

Medtronic-Итно безбедносно известување-Вентрикуларен систем за помош HeartWare (HVAD)-Ажурирање на упатствата за употреба и прирачник за пациент, објавено на 22.03.2022


ConvaTec-Итно известување за безбедност на терен-Кеси за урострома (различни производи), објавено на 15.03.2022


Baxter Healthcare-Итно известување за безбедност-Корекција на медицинско средство-Minicap Extended Life PD Transfer Sets, објавено на 16.02.2022


Medtronic-Итно безбедносно известување-Endurant II/IIs стент графт систем, објавено на 16.02.2022


Medtronic-Итно безбедносно известување-NIM Trivantage EMG Ендотрахеален Тубус-Поголем број на афектирани производи-Повлекување, објавено на 14.01.2022


Medtronic-Итно безбедносно известување, HeartWare вентрикуларен систем за помош (HVAD)-Ажурирање на стапките на дефекти и препораки (модел: 1104), објавено на 14.01.2022


Getinge-Итна корективна мерка на медицинско средство-Datascope Cardiosave Hybrid и Cardiosave Rescue Интра аортни балон пумпи (IABP), објавено на 14.01.2022

 

Biotronic AG-Итно безбедностно известување-Dynetic-35 Peripheral Balloon-Expandable Stent System-Повлекување на специфични серии на производот од пазарот, објавено на 15.12.2021


Medtronic-Итно безбедносно известување за менаџер за управување со ризик-Имплантибилни уреди за следење на работата на срцето Reveal LINQ со TruRhytm-Оневозможено детектирање на настаните Brady и Pause по настанато делумно електрично ресетирање, Достапно ажурирање на софтверот, објавено на 15.12.2021


Medtronic-Итно безбедносно известување за здравствени работници-Имплантибилни уреди за следење на работата на срцето Reveal LINQ со TruRhytm-Оневозможено детектирање на настаните Brady и Pause по настанато делумно електрично ресетирање, Достапно ажурирање на софтверот, објавено на 15.12.2021


Medtronic-Безбедносно известување-Прстенест држач на инсулинска пумпа од серијата MiniMed 600-Повлекување, објавено на 12.11.2021


Getinge-Итно известување за безбедност на терен-Корекција на медицинско средство MAQUET CARDIOSAVE hybrid и MAQUET CARDIOSAVE rescue, објавено на 13.10.2021 


Philips Trilogy Evo и Trilogy Evo O2-Итно известување за безбедносна корективна мерка за медицинско средство-за здравствени работници, објавено на 29.09.2021

Philips Trilogy Evo и Trilogy Evo O2-Итно известување за безбедносна корективна мерка за медицинско средство-за корисници, објавено на 29.09.2021


Accu Chek-Aviva и Performa-Итно безбедносно известување-Важна информација за отварање на пластично пакување Accu-Chek Aviva и Accu-Chek Performa тест лентите, објавено на 24.09.2021


Bi-MEK – Pentax-Итна корективна безбедносна мерка за медицинско средство-Pentax медицински видео дуодентоскоп и ОЕ-А63 стерилен дистален завршен капак со елеватор за еднократна употреба, објавено на 21.09.2021


Medtronic-Итно безбедносно известување-Медицински производ за емобилизација Pipline Flex и Pipline Flex со Shield Technology-Сите модели на производи, Повлекување, објавено на 16.09.2021

Medtronic-Итно безбедносно известување-DLP вент-катетери за лево срце, Повлекување, објавено на 16.09.2021

Medtronic HeartWare-Итно безбедносно известување-Систем Medtronic HeartWare HVAD-Известување за клиент, објавено на 16.09.2021


Medtronic HeartWare-Итно безбедносно известување-HeartWare вентрикуларен систем за помош (HVAD)-Упатства за враќање, објавено на 18.08.2021


Philips Respironics-Известување до дистрибутери и институции-ИТНО Безбедносна корективна мерка за медицински уред Philips Respironics Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, BiPAP A30/A40 серија на модели-Пена на звучна изолација, подложност на распаѓање и емисија на испарливи органски соединенија, објавено на 16.08.2021

Philips Respironics-Известување до здравствени работници-Безбедносна корективна мерка за медицински уред Philips Respironics Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, BiPAP A30/A40 серија на модели-Пена на звучна изолација, подложност на распаѓање и емисија на испарливи органски соединенија, објавено на 16.08.2021

Philips Respironics-Известување за корисници-ИТНО Безбедносна корективна мерка за медицински уред Philips Respironics, Уреди за континуиран позитивен притисок во дишните патишта (CPAP) и двостепен континуиран позитивен притисок во дишните патишта (Bi-Level PAP), Пена за звучна изолација, подложност на распаѓање и емисија на испраливи органски соединенија, објавено на 16.08.2021

Philips Respironics-Известување за здравствени работници-Безбедносна корективна мерка за медицински уред Philips Respironics, Уреди за континуиран позитивен притисок во дишните патишта (CPAP) и двостепен континуиран позитивен притисок во дишните патишта (Bi-Level PAP), Пена за звучна изолација, подложност на распаѓање и емисија на испраливи органски соединенија, објавено на 16.08.2021


Medtronic-Итно безбедносно известување-Катетри за испорачување EnVeo-R и EnVeo-PRO произведени пред 11 јули 2020 година или во партија 10281657-Повлекување, објавено на 12.07.2021

Medtronic-Итно безбедносно известување-Имплантибилни уреди за следење на работата на срцето Reveal LINQ со TRURHYTHM-Оневозможено детектирање на настаните Brady и Pause по настанато делумно електрично ресетирање, објавено на 12.07.2021

Medtronic HVAD систем-Итно безбедносно известување-Писмо за известување (за пациенти), објавено на 12.07.2021

Medtronic HVAD систем-Итно безбедносно известување-Писмо за известување, објавено на 12.07.2021


Baush+Lomb-Итно известување за безбедност на терен-Доброволно повлекување од пазарот на одредени серии на раствори за контактни леќи, средства за плакнење на очи и лубриканти за очи, објавено на 12.07.2021


Medtronic HeartWare-Итно безбедносно известување-HeartWare вентикуларен систем за помош (HVAD), модел 1104-Препораки за третирање пациенти, објавено на 29.06.2021


Philips-Итно безбедносно известување за поле-Корекција за медицински уред-Систем за следење Xper Flex Cardio Physio, објавено на 29.06.2021


Д-р Пановски-B. Braun Aesculap AG-Известување за безбеносна корективна мерка за следните медицински средства: Ferguson, Gerald, TC De’Bakey, TC Metz, објавено на 19.05.2021


Cardinal Health-Итно известување за безбедност на терен (поправка)-Комплети ентерални пумпи за хранење Kangaroo, објавено на 10.05.2021


Medtronic Covidien DAR-Итно безбедносно известување-Производи за дишни патишта Covidien DAR-Известување за пациенти, објавено на 10.05.2021


Getinge-Упатство за пристап до мрежни поставки Datascope/Getinge, објавено на 06.05.2021


Medtronic Conexus телеметрија-Итно безбедносно известување-Ажурирање на известувањето од јуни 2020 година, ажурирање на софтверот Фаза 3, објавено на 06.05.2021


Medtronic-Итно безбедносно известување-Униполарна софтверска грешка во проценка на векот на траење на Azure, Astra IPGs и Percepta, Serena, Solara CRT-Ри, објавено на 06.05.2021


Фарма Трејд-Итно безбедносно известување FSN-01-2021, AIMAFIX (Coagulation Factor IX) за медицински средства Kedrion SpA: Потенцијален ризик поврзан со неправилна стерилизација на медицински средства вклучени во нивното секундарно пакување, објавено на 06.05.2021


Siemens Healthineers-Итно известување за безбедност на терен-BCS XP System-Можен пренос на Емицизумаб од примероци на пациенти, објавено на 15.04.2021


BD Switzerland Sarl-Итно известување за безбедност на терен MDS-21-4072-Alaris пумпи, Апликациони инфузиони сетови и конектори, објавено на 06.04.2021


Biotronik-Итно безбедносно известување-Потенцијално предвремено празнење на батеријата од групата на ICD и CRT-D уреди, објавено на 24.03.2021


Medtronic HeartWare-Итно безбедносно известување-Medtronic HVAD кабли за напојување, кабли за пренос на податоци на монитор и влезови на регулатор, објавено на 24.03.2021


Getinge-Итно известување за безбедност на терен-Корективно дејствие за столб на оперативна маса Magnus 1180, објавено на 24.03.2021


DePuy Synthes-Известување за безбедност-Оштетено пакување на 37 лота на MBT&ATTUNE Bases (S+), објавено на 12.03.2021


Getinge-Итно известување за безбедност на терен – Интра-аортни балон пумпи (IABP) Datascope, објавено на 08.03.2021


Baxter Healthcare-Итно известување за безбедност-Artis Cartridge, Cartridge Single Needle and Cartridge Set, Standard Prime Line, објавено на 24.02.2021

Baxter-Итно известување за безбедност-HD Monitors: Artis and AK, објавено на 24.02.2021

Baxter Healthcare-Теренски безбедносни информации за Prismaflex монитор, објавено на 24.02.2021


Medtronic-Преносен респираторен монитор Capnostream 35-Софтверска надградба


Medtronic Heartware-Итно безбедносно известување-Heartware вентрикуларен систем за помош, модел 1104


Siemens Heathineers-Итно известување за безбедност на терен-Dimension систем за клиничка хемија


Getinge-Итно известување за безбедност на терен-Интегритет на стерилна бариера на HLS комплет


DePuy Synthes – Известување за безбедност-Навртка за отвор на врвот користени со ацетабуларна капа


Philips Дефибрилатори – Итно-корекција на медицински уред-Лопатки за дефибрилатор Philips што може да се стерилизираат


Flexor – Итно известување за безбедност на терен-Check-Flo Introducer


Getinge – Известување за безбедност на терен-Превентивна корективна мерка: Мобилна Оперативна Маса (OR-Table) MEERA и YUNO


Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Софтверска грешка на проценителот на векот на траење на CFx

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи серија MiniMed600

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Rashkind септосомиски балон катетри


Abbott – HeartMate 3 Модуларен кабел-Важен совет за медицинско средство


Lochmann&Rauscher – Итно известување за безбедносна корективна мерка-Отповикување-KitPack отповикување поради кинење на рентген трака од газа со рентген трака


BBraun – Итно известување за безбедност на терен-Иригационен раствор NACL 0.9% BBraun EBC 5000 ml


Medtronic HeartWare – Итно известување за безбедност на терен-Сервисирање со лубрикант на извор на енергија


Meditrejd – Итно известување за безбедност на терен-Балони обложени со Паклитаксел и стентови со испуштање на Паклитаксел


Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Ажурирање на софтверски апликации

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи MiniMed 600, прстен на држење на пумпата

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-Medtronic Conexus Telemetry-ажурирање на известувањето од март 2020

Medtronic – Итно известување за безбедност на терен-CFx грешка на софтвер проценител на век на траење


Philips Дефибрилатори – Безбедносно известување за поле – Внатрешни лопатки на дефибрилаторот што може да стерилизираат


Siemens Healtcare – Итно известување за безбедност на терен – Фактор на коагулација V дефициентна плазма

Siemens Healtcare – Итно известување за безбедност на терен – Дименсион клинички хемиски систем, Елтромпаг интерференција со кертирџ реагенс за Тотален Билирубин на инструментот Дименсион


Baxter Healthcare – Итно известување за безбедност – Cartridge Standard


Philips-HeartStart MRx – ИТНО – Корекција за медицински уред Монитор/дефибрилатор HeartStart MRx


Prismaflex монитор – Теренски безбедносни информации


Medtronic – Итно известување за безбедност на терен – Medtronic HeartWare систем HVAD


Baxter-Hemodijalizni aparati AK98-Итно известување за безбедност


Medtronic-CareLink програматор – Итно известување Мрежа за дистрибуција на софтвер и придружни програматори


Medtronic – Итно известување за безбедносна мерка за BIS Vista и BIS View системи за следење

Medtronic – Итно безбедносно известување за Polysorb Braided и Biosyn монофиламенти апсорбирачки конци

Medtronic – Итно безбедносно известување за Covidien Force Triverse електрохируршки уред


MedtronicHeartWare – Итно известување за безбедност на терен-AC адаптер за HVAD  

MedtronicHeartWare – Важни информации за медицинско средство HVAD систем  


Philips-Итна безбедносна корективна мерка на медицински уред Efiicia  

Philips-Итно известување за теренска безбедност MobileDiagnost wDR  


Molnlycke-сетови за процедури – Итно безбедносно известување за безбедност на медицинско средство  


Abbott-HeartMate 3 – Итно безбедносно известување за модуларен кабел  

Abbott-HeartMate 3 – Итно безбедносно известување за единица за напојување  


Medtronic-HeartWare HVAD систем – Итно безбедносно известување  


Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 1

Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 2

Baxter-AK 98 хемодијалзни машини – Итно безбедносно известување 3  

Baxter-HD конвенционални линии – Итно безбедносно известување  

Baxter-U9000 ултрафилтер – Итно безбедносно известување  


LivaNova – Итно безбедносно известување  


Medtronic-Minimed series 600 – Итно безбедносно известување за пациенти 

Medtronic-Minimed series 600 – Итно безбедносно известување за здравствени работници  


Philips-Итно известување за теренска безбедност за вентилатори V60  


Medimeks-Итно известување за безбедносна корективна мерка  


Prismalex монитор – Итна безбедносна мерка  


Medtronic-Итно известување за безбедност на терен-Софтверска грешка на проценителот на век на траење на CFx-Известување за купувачот  


Итно-Известување за теренска безбедност-Свитканата педала на ножниот прекинувач може да предизвика прекин на флуороскопското снимање или експозиција во живо кај Philips MultiDiagnost-Eleva со рамен детектор и системите Allura Xper  


Итно-Известување за теренска безбедност FCA#131 Miller Ballon (model 830515F) и Fogarty Dilation (model 830705F)  


Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 1  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 2  

Итно-Корекција за медицински уред-Можен дефект на модулот за AC напојување М3539А кај дефибрилаторот/мониторот HeartStart MRx – 3  

Писмо со информации за корисникот-Корекција за медицински уред IntelliVue Information Center iX / Patient Information Center iX  

Теренски безбедносни информации за Prismaflex сетови  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-За подгрупа на двокморни пејсмејкери на Medtronic-Препораки за повлекување на производот и следење на пациентот  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-Мрежа за дистрибуција на софтвери и соодветни програматори  


Итно известување за здравствени работници за безбедност на терен-EnTrust и Escudo VR/DR/AT ICD (имплантибилни кардиовертер дефибрилатори)-Препораки за водење на пациентот  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Повлекување на специфични броеви на лотови-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  

Итно известување за пациенти-Medtronic MiniMed комплет за инфузија-Потенцијална прекумерна испорака на инсулин  


Итно известување за здравствени работници за дејствија на безбедност-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  

Итно известување за пациенти-Пумпа за инфузија на инсулин MiniMed 640G – Привремено неактивна тастатура  


Итно известување од полето на безбедноста-Endo GIA хируршки уреди за спојување со полнење за употреба на само еден пациент, одностно Tri-Staple 2.0 интелигентните влошки и картиџи  

Ажурирарно итно известување од полето на безбедноста Covidien Endo GIA зглобни влошки


Превентивна корективна мерка: Мобилна Оперативна Маса (OR-Table) MEERA  


Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v1)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v2)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v3)  

Итно известување за безбедност на терен-Инсулински пумпи од серијата MiniMed Paradigm и Minimed 508 (v4)  


Надградба на софтвер на системи за перфузија Spectrum Medical Quantum дистрибуирани од Medtronic  


Итно известување за безбедност на терен-Пејсмејкери Azure и Astra, пејсмејкери за терапија на сецева ресинхронизација (CRT-P)  


AC Adapter на монитор HeartWare на Metronic Модели 1550, 1555  


Итно известување за безбедност на терен-Надградба на софтвер за програматори кои се користат за транскатетерски електорстимулаторски систем Micra