+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

Почитувани, Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат...

Одлука за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN

Почитувани, Ве известуваме дека Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN гасторезистентна таблета 20×50 mg на производителот Галеника а.д. Белград со сериски броеви: 1. 06372/05.2017...

Одлука за повлекување на готовиот лек Cerezyme Amp 400E и раствор за инјектирање Solcoseryl

Почитувани, Ве известуваме дека директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А За повлекување од промет на следните серии на лекови заради отстапување од пропишаните стандарди за квалитет: -Cerezyme cialis 20mg Amp 400E (imiglucerase)...