+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Втор национален GCP семинар тренинг

Почитувани колеги, Македонската Агенција за Лекови и Медицински Средства во соработка со Асоцијацијата за Добра Клиничка Пракса и развој на клиничките испитувања подготвува: „Втор Национален GCP семинар тренинг-Етички и регулаторни аспекти на Добра Клиничка Пракса“,...