СРЕДБА СО EFPIA (Европска Федерација на Фармацевтската Индустрија и Асоцијации)

Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства на РСМ  Доц. д-р Ќахил Ибраими и Заменик Директорот М-р фарм. Роберт Бекироски во месец Мај 2019 год. заедно ...

Учествуво на претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства на Меѓународен конгрес во Црнa Горa

Претставници од МАЛМЕД, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше на Меѓународниот конгрес на фармацевти “Montenegro Stars” во Бечичи, организирана о...

Учествуво на претставници од МАЛМЕД на свечено отварање на нов погон за нестерилни полу-тврди и течни форми на лекови на Босналијек во Сараево

САРАЕВО, јуни – Претставници од Агенцијата за лекови и медицински средства, предводени од директорот Доц. д-р Ќахил Ибраими, учествуваше  на свечено отварење на  н...