+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Jавни набавки

Агенцијата за лекови и медицински средства согласно својот годишен план спроведува јавни набавки на стоки и услуги согласно Законот за јавни набавки.

Согласно Законот за јавни набавки, сите постапки за јавни набавки кои ги спроведува Агенцијата се објавени во Електронскиот систем за јавни набавки, достапен на следната адреса: https://e-nabavki.gov.mk

План за јавни набавки за 2022 година

План за јавни набавки за 2021 година

План за јавни набавки за 2020 година

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2018 година

План за јавни набавки за 2017 година

План за јавни набавки за 2016 година

 

Електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН)

План за јавни набавки во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Објавени огласи во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Склучени договори во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Известувања за реализирани договори во Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)