+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Агенцијата за лекови и медицински средства воведува нов интегриран информациски систем, со цел унапредување на своите процеси за поефикасно и побрзо спроведување на постапките кои се во нејзина надлежност.