Агенцијата за лекови и медицински средства воведува нов интегриран информациски систем, со цел унапредување на своите процеси за поефикасно и побрзо спроведување на постапките кои се во нејзина надлежност.