+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

План за јавни набавки за 2018 година

План за јавни набавки за 2018 година    Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година    Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година    Спроведени јавни набавки во 2018 година: 1/2018 – Тонери за принтери 2/2018 – Сервис и одржување на...