+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Интерен Оглас 1/2021

Aгенцијата за лекови и медицински средства – Скопје, врз основа на член 48 став 4 од Законот за административи службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 275/19 и 14/20),...

План за јавни набавки за 2018 година

План за јавни набавки за 2018 година    Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година    Измена и дополна на Планот за јавни набавки за 2018 година    Спроведени јавни набавки во 2018 година: 1/2018 – Тонери за принтери 2/2018 – Сервис и одржување на...