+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот  на Агенцијата за лекови и медицински средтсва M-r farm. spec. Lirim Shabani присуствуваше на свеченото отварање на Меѓународниот Конрес за Природни Науки, Медицина и Технологии што се одржа во Универзитетот на Тетово.

* * * * *

Drejtori i Agjencionit për barna dhe pajisje mjekësore M-r farm. spec. Lirim Shabani morri pjesë në hapjen solemne të Kongresit Ndërkombëtar të Shkencave Natyrore, Mjekësore dhe Teknologjive, që u mbajtë në Univerzitetin e Tetovës.