+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

На 7-миот Конгрес на фармацијата со меѓународно учество кој се одржува во Охрид од 5-9 октомври на свеченото отварање имаше обраќање и директорот на Агенцијата за лекови и медицинкси средства Мр.фарм.спец. Лирим Шабани. Тој меѓудругото истакна дека ваквите настани се од исклучително значање бидејќи на едно место се собираат научниците, истражувачите и практичарите од областа на фармацијата и дека ова е едно посебна можност помеѓу сите нив да се разменат искуства и мислења, да се сподели знаење кое ќе поттикне нови идеи и нови предизвици за фармацевстката наука и фармацевстката пракса.

KONGRESI i 7-të i FARMACISË NË REPUBLIKËN e MAQEDONISË VERIORE

Në Kongresin e 7-të të farmacisë me pjesëmarrje ndërkombëtare, i cili po mbahet në Ohër nga 5-9 tetor, në ceremoninë e hapjes fjalën e mori edhe drejtori i Agjencisë për barna dhe pajisje mjekësore, Mr.farm.spec. Lirim Shabani. Ndër të tjera, ai theksoi se ngjarje të tilla janë të një rëndësie të jashtëzakonshme sepse bashkojnë shkencëtarë, studiues dhe praktikantë në fushën e farmacisë në një vend dhe se kjo është një mundësi e veçantë për të shkëmbyer përvoja dhe mendime për të shkëmbyer njohuri që do të nxisin ide të reja dhe sfida të reja për shkencën farmaceutike dhe praktikën farmaceutike.