+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Директорот на Агенцијата, М-р.фарм.спец Љирим Шабани, учестуваше на свеченото отварање на учебната 2023/2024 година како и отварање на стоматолошката клиника ПЗУ ИБУ-ДЕНТ на Факултетот за дентална медицина на, International Balkan University (IBU).

* * * * *

Drejtori i Agjencisë, M-r.farm.spec Lirim Shabani, mori pjesë në ceremoninë e hapjes solemne të vitit akademik 2023/2024 si dhe hapjen e klinikës dentale PZU IBU-DENT në Fakultetin e Mjekësisë Dentale në International Balkan University (IBU).