Работилници за подигање на свеста за пријавување на несакани реакции од употребата на лековите и медицинските средства

Во текот на минатата недела, на 07 и 08 мај 2018 година,  Агенцијата за лекови и медицински средства како дел од своите континуирани активности во делот на фармаковиги...