+389 2 5112 394 info@malmed.gov.mk
Select Page

Почитувани,

Агенцијата за лекови и медицински средства, објави јавен оглас за вработување на неопределно време на 15 државни службеници во Агенција за лекови и медицински средства.

Јавниот оглас е објавен во дневните весници: „Нова Македонија“, „Дневник“ и „Коха“ на 14.09.2016 година.

Подетални информации во врска со јавниот оглас, може да ги добиете од документот во прилог на ова известување.

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства.